Hinloopen

Wat doen we?


HINLOOPEN, partners in vastgoedrealisatie is een bedrijf dat zich zowel in de woningmarkt als in bedrijfsmatig vastgoed thuis voelt.

  

 

HINLOOPEN, partners in vastgoedrealisatie richt zich als vastgoedbedrijf vanaf 1994 op het investeren in kansrijke vastgoedprojecten en op het aanpakken van complexe uitdagingen in de woning- en winkelsector. Financiering maar ook exploitatie van detailhandelsbedrijven vormen inmiddels onderdeel van onze kernactiviteiten. Wij werken nu met 4 mensen.  

In de woningmarkt investeren wij rechtstreeks in panden en appartementen. Bij voorkeur verwerven wij panden, die aanpak vragen. Lastige situaties zien wij als welkome uitdaging. Ook vanuit een maatschappelijke optiek maken wij graag een kwaliteitsslag, zodat de omgeving en de bewoners, maar ook wijzelf weer trots kunnen zijn op het resultaat.

In de winkelsector investeren wij graag in winkels, winkelformules én ondernemers. In alle gevallen bieden wij maatwerk. Zo verkiezen wij een branche gerichte oplossing van een winkelinvulling boven een ad random invulling en kijken wij vooral naar de kwaliteiten van de ondernemer, die als huurder onze partner wordt. Financiering van goede bedrijfsplannen vormt daarbij vaak een onderdeel van de huurregeling. Zelfs gaan wij de opzet en exploitatie van een detailhandelsbedrijf met een specifieke winkelformule niet uit de weg, zij het dat deze vorm van ondernemen niet tot onze core business behoort en dus tijdelijk van karakter zal zijn.