Hinloopen

Disclaimer

De door J. Hinloopen Holding BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. J. Hinloopen Holding kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. J. Hinloopen Holding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

J. Hinloopen Holding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door J. Hinloopen Holding worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van J. Hinloopen Holding.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van J. Hinloopen Holding omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.